Kontakt

Ing. František TYUKOS
KONATEĽ
+421 907 120 390
feri.tyukos@ttworks.sk

Ing. Linda TYUKOS
KONATEĽ
+421 905 965 245
linda.tyukos@ttworks.sk

Office
  • Esterházyovcov 709/12, GALANTA
  • +421 917 179 632
  • office@ttworks.sk
Sídlo a fakturačné údaje

Sídlo: Kajal 54 925 92 Kajal
IČO: 48 296 503
IČ DPH: SK2120138658
IBAN: SK59 1100 0000 0029 4301 0094

Spoločnosť je zapísaná v OR Trnava odd. sro 36397/T